НАШИТЕ КУРСОВЕ

На място
От: 13.03.2023 г.
13 оставащи места
8 Лекции

Мобилна фотография

Понеделник от 19:00 часа

На място
От: 29.04.2023 г.
15 оставащи места
На място
От: 24.04.2023 г.
14 оставащи места
Онлайн
10 Лекции

Светлина и портретна фотография

Онлайн работилница, 2 часа видео уроци


На място
От: 13.03.2023 г.
13 оставащи места
8 Лекции

Мобилна фотография

Понеделник от 19:00 часа

На място
От: 29.04.2023 г.
15 оставащи места
На място
От: 24.04.2023 г.
14 оставащи места