Индивидуален курс Въведение във фотографията


  1. Запознаване. Разглеждане на фотографии на курсиста.
  2. Видове фотоапарати и устройство. Видове обективи и филтри. Перспектива.
  3. Основи на композицията. Често допускани грешки и как да ги избягваме.
  4. Бленда и дълбочина на рязко изобразеното пространство.
  5. Скорост на затвора. Техники за снимане на движещи се и неподвижни обекти.
  6. Експозиция и измерване на светлината. ИСО. Режими на измерване. Хистограма.
  7. Светлина и осветление. Основни характеристики на светлината. Триизмерен контраст.
  8. Основи на дигиталната фотография. Видове файлове и формати. Конвертиране на сурови файлове. Запознаване с фотошоп.

Преподавател в индивидуалния курс Въведение във фотографията е Мирослав Маринов, основател на Софийска фотографска школа, фотограф и преподавател с дългогодишен опит.

Курсът Въведение във фотографията е подходящ за всеки, който тепърва започва да се занимава с фотография и желае да задълбочи знанията си. Индивидуалната форма на обучение дава пълна свобода на курсиста да се развива със собствено темпо и да получава цялото внимание на преподавателя по време на курса. Всяко посещение е в удобно за курсиста време и може да се уговаря ден за ден.

В курса Въведение във фотографията курсистите ще се запознаят с основите на фотографския процес и ще работят със собствения си фотоапарат за подобряване на фотографските си умения. По време на курса ще направим връзка между основните фотографски понятия бленда, скорост на затвора и ИСО и ще ги свържем с измерването на светлината и правилното определяне на експозицията. Ще разгледаме различните причини нашите снимки да изглеждат размазани и с ниско качество и ще се научим как да преодоляваме тези проблеми. Ще поставим основите на композицията и правилното балансиране на фотографиите.