Курс Практическа Фотография


  1. Запознаване. Фотографска техника и аксесоари.
  2. Най-разпространени фотографски жанрове.
  3. Обща фотография. Практическо занимание.
  4. Портретна фотография. Практическо занимание.
  5. Предметна фотография. Практическо занимание.
  6. Репортажна фотография. Практическо занимание.
  7. Пейзажна фотография. Практическо занимание.
  8. Дискусия върху заснените фотографии. Практическо занимание.

Преподавател в курса Практическа фотография е Мирослав Маринов, основател на Софийска фотографска школа, фотограф на свободна практика и преподавател с дългогодишен опит.

Курсът Практическа фотография е подходящ за всеки, който вече има базови познания за фотографията и желае да задълбочи знанията си чрез практика и работа със собствения си фотоапарат. Главната цел на курса е да даде свобода на курсистите да използват своя фотоапарат по най-добрия начин и да се усъвършенстват в заснемането на различни фотографски задачи.

По време на курса Практическа фотография ще приложим на практика всички важни фотографски понятия (композиционни похвати, бленда, скорост на затвора, ИСО, автофокус, бял баланс, характеристики на светлината и т.н.), ще анализираме и коментираме заедно фотографиите на всички курсисти от гледна точка на цялостна визия, техническа реализация, композиция, светлина, послание, внушение, емоция и т.н. Накратко: курсистите ще придобият необходимите технически познания да практикуват любимото си занимание в различни условия и напълно самостоятелно.

В курса Практическа фотография има 6 изцяло практически занимания, при които лектор и курсисти фотографират заедно. Освен това, по време на обучението курсистите ще придобият необходимите умения за интуитивно фотографиране – бързо и точно определяне на експозицията, обоснован избор на фотографски параметри (бленда, скорост и ИСО), постигане на максимално техническо качество на фотографията, работа със ставив, определяне на важните характеристики на светлината в сцената и използването им в полза на търсената фотография, правилна настройка на белия баланс на фотоапарата за максимално верни цветове, оразмеряване и подготовка на готовите файлове за печат или показване в уеб среда (социални мрежи и др.) и т.н.

Курсът Практическа фотография се провежда 1 път седмично и има средна натовареност на курсистите. По време на курса ще бъде необходима ежеседмична подготовка от страна на всеки курсист, при която ще се очаква да бъдат представяни резултатите, които курсистите са постигнали при решаването на задачите за самостоятелна работа.