Избор на версия на AdobePhotoshop, необходима за пълноценното усвояване на знания.

Общи настройки на AdobePhotoshop и подготовка за работа – преференции и оптимизация.

Използване и създаване на клавишни комбинации (shortcuts).