Светлината в нашите снимки – втора част

Всички подобни текстове започват с обяснението, че в точен превод думата фотография означава „рисуване със светлина“, затова и ние ще го напишем :). За да направим така, че снимките ни да бъдат точно каквито ги искаме, трябва да отделим достатъчно внимание и да се научим да „виждаме“ за светлината – нейната посока, интензитет и цветна температура, как тя „работи“. Светлината има свои условни основни характеристики в различните периоди на деня, които могат да се оптимизират и като се използват правилните настройки на камерата или смартфона.

Основните характеристики на светлината (от гледна точка на фотографията) са:

  • Вид на светлинния източник
  • Цветна температура
  • Интензитет
  • Характер
  • Посока
  • Контраст

Посока на светлината

Под посока на светлината обикновено имаме предвид посоката, от която идва светлината в кадъра. Най-важното нещо, което трябва да запомните за посоката на светлината е, че тя зависи САМО от позицията на фотоапарата, т.е. променяйки позицията на фотоапарата, вие може да промените посоката на светлината. Различаваме предно, странично и задно осветление.

Предно осветление – когато обектът в нашата снимка е поставен така, че светлината идва фронтално от посоката на камерата. Така детайлите в изображението се губят, а причината е, че сенките остават зад обекта и така изображението става плоско.

Странично осветление – При него обектът на снимката е осветен отстрани, то създава сенки и дълбочина. Трябва да се внимава светлината да не е под ъгъл от 90 градуса и да се обръща внимание на дори дребните промени в ъгъла ѝ на падане, защото те променят сенките.

Задно или контражурно осветление – Ако не се обърне внимание как е поставен обектът на снимката и светлината идва зад гърба му, може да се получи само тъмен силует, без разработка на детайлите в сенките. Но за сметка на това обикновено ни дава ефектен ореол по контура на обекта. И силно преекспониран фон. За да се намали контраста в кадъра и да се осигури по-равномерна експозиция, може да се използва рефлектор или светкавица пред обекта.

Характер на светлината

По своя характер светлината може да бъде остра, мека или дифузна, като какъв точно е характерът зависи единствено от размера на светлинния източник спрямо размера на нашия обект, като разбира се вземе разстоянието предвид. Например слънцето е милиарди пъти по-голямо от всички неща на Земята, но тъй като е много далеч, то е източник на остра светлина.

Острата светлина създава изображения, в които няма преход между светлата част и сенките, т.е. границата е остра. Източникът на остра светлина е по-малък от обекта, който снимаме. Острата светлина е много контрастна и сенките са дълбоки и тъмни. Тази светлина подчертава всички детайли и текстури, което при снимане на хора може да не е най-подходящото.

Меката светлина има мек, плавен преход между светлата част и сенките в кадъра, т.е. границата прелива плавно. Източникът на мека светлина обикновено е по-голям от обекта, който снимаме. Сенките са с по-малък контраст и разполагат с много повече детайли. В портретната фотография това би прикрило някои недостатъци на лицето.

Дифузната светлина няма сенки изобщо. Обикновено се получава, когато източникът на светлина е много, много по-голям от обекта, който снимаме, например небето през зимен ден с плътна облачност от хоризонт до хоризонт. Тъй като светлината идва от всички посоки равномерно, нямаме ясна посока на светлината, което прави това осветление безхарактерно и плоско. При липса на сенки контрастът също е много нисък.

Цветна температура

Всеки светлинен източник излъчва светлина с определен цвят. Едновременно с това обаче, човешкото око е изключително адаптивно и бързо променя чувствителността си към различните нюанси, така че ние да виждаме света винаги огрян от бяла светлина. Цветът на светлината се излъчва в хиляди градуси по скалата на Келвин, като най-близкото до бяла светлина, което съществува в природата е слънчева светлина в ясен летен ден и е с цветна температура около 5500 Келвина. При изгрев или залез слънчевата светлина може да падне до 2500 Келвина и да стане много оранжева, а при облачно време може да се „изстуди“ до 7500 Келвина и да изглежда синкава.

Настройката, чрез която ние настройваме нашия фотоапарат към съответния цвят на светлината, се нарича Баланс на бялото (White Balance). Обикновено в нашия фотоапарат имаме предварително зададени възможните светлинни източници (присети), като нашата задача е да разпознаем от какъв източник идва светлината в нашия кадър и да изберем съответния присет, така че цветовете в снимката ни да не се деформират и тя да изглежда максимално близко до начина, по който сме свикнали да гледаме света.

Важно е да кажем, че ако снимаме сурови кадри (RAW), можем спокойно да коригираме Баланса на бялото на компютъра вкъщи, много след като сме заснели кадъра си. Все пак, препоръчително е да снимаме с правилен Баланс на бялото, тъй като деформираните цветове ще променят нашите възприятия за снимката.

Вид на светлинния източник

Имаме 2 вида източници на светлина – импулсни и постоянни. Основната разлика е, че обикновено със светкавиците можем по-лесно да замразяваме движението в нашия кадър, докато с постоянния източник можем много по-лесно да размазваме движението.

Интензитет на светлината

Ако снимаме със специализирани източници на светлина (светкавици или прожектори), то ние имаме възможност да увеличаваме или намаляваме интензитета на светлината, т.е. да променяме колко силно свети източника.

Ако снимаме на естествена светлина, ние очевидно няма как да променяме интензитета на източника, но можем да се възползваме от закона за разпространение на светлината – колкото по-далеч от светлинния източник пътува светлината, толкова по-тъмно става. Така, само като променяме разстоянията между предния план, задния план и светлинния източник, ние можем много лесно да коригираме осветеностите в различните части на нашия кадър.

Контраст на светлината

Контраст се нарича съотношението между тъмните и светлите зони в нашия кадър. Спокойно можем да кажем, че във фотографията няма правилен контраст – той е въпрос на личен избор и усещане на самия фотограф. Все пак е подходящо да отбележим, че колкото по-висок е контрастът, толкова по-драматично може да изглежда кадъра. Едновременно с това е необходимо да съобразяваме дали този драматизъм отива на останалите компоненти в кадъра – композицията, съдържанието, емоцията, средата и т.н. и т.н. Важно е контрастът да не е в разрез с останалите изразни средства в нашата фотография.

Ако искате да научите повече за светлината, а и да упражните новите си знания практически, запишете се за нашия

Практически уоркшоп Светлината в портретната фотография

На живо
От: 21.11.2020 г.
7 Лекции

Светлина и портретна фотография

онлайн работилница от 10:00 до 14:00


Последвайте ни в социалните мрежи:

Или се запишете за нашия седмичен бюлетин тук

Коментари