Защо композицията е важна? – част 2

Правилата са измислени, за да се нарушават е всеизвестно правило 🙂 Когато се спазват правилата за композиция се постигат резултатите, които се очакват. Когато се експериментира и те се нарушават, е препоръчително да има основателна причина 🙂 Когато се прекрачи правилото с мисъл за експеримента, се постигат интересни изображения.

В 5 насоки за по-добра композиция във фотографията представихме основните техники, които могат да се използват за създаването на впечатляващи кадри, а в Защо композицията е важна? – част 1   ги допълнихме с още варианти.
С този текст ще се постараем да завършим представянето на моделите, които е необходимо да се познават при изграждането на изображенията.

10. Гледна точка

Промяната на гледната точка в резултат на промяната на позицията веднага се отразява на изображението. Различните гледни точки добавят по-голяма изразителност на снимката в сравнение със стандартната, която обикновено е на височината на окото на фотографа 🙂

11. Триъгълници

Триъгълниците създават динамично напрежение в кадъра, защото окото е свикнало със със стабилността на вертикалните и хоризонталните линии. Триъгълниците могат да се възприемат като стрела, която води погледа в определена посока и това прави композицията интересна. Не е задължително да се търси физическо изражение на формата на триъгълника в заобикалящата среда – той може да е само въображаем или да се подразбира.

12. Запълване на рамката

Когато фонът в кадъра е натоварен, той може да бъде избегнат като се запълни снимката с обекта. Това означава в снимката да остане само той. Например, ако е портрет – да остане само лицето, ако е натюрморт – да се заснемат предметите в едър план.

13. Простота и минимализъм

Използването на минимализма като композиционна техника създава усещане за спокойствие и простота в снимката. Опростените композиции могат да се заснемат с приближаване до определена част от обекта, т.е. нужно е да се снима обекта така, че в кадъра да не присъстват допълнителни елементи, които да разсейват погледа. Така зрителят ще види точно това, което се желае от автора.

14. Правило отляво надясно

Това правило за композиция се основава на факта, че много голям брой хора на планетата четат книги и снимки от ляво на дясно. Малко са държавите, където четенето и писането се извършва в други посоки. Затова правилото казва, че композицията е добра, когато движението в снимката се извършва от ляво на дясно. Когато се използва този модел за композиране, то е препоръчително да се включи и още едно правило – правилото за пространството.

15. Правило на пространството

Снимката е кадрирана, обектите в нея са разположени в рамките на нейните граници. Но в нея, особено когато има движение, трябва да се остави място за посоката му. Така ще се спази правилото на пространстото. Това е свободното поле, което позволява на обекта да „диша“ в рамките на кадъра и зрителят може да си представи продължаващото движение на обекта. Очите автоматично отиват там, на където обектът се движи. Когато се остави място зад обекта, то авторът прекъсва пътуването – ако това е част от историята е добре, но ако не е – по-хубаво е да не се дразни зрителят.

Това правило за композиция е свързано с другото правило – за използване на отрицателно пространство.

16. Правило на нечетния брой

Нечетният брой обекти работят невероятно добре за композицията на фотографията. Това правило е в противовес на правилото за симетрия, но отново доказва, че за всяко изображение има техника за композиране, подходяща за ситуацията. Правилото на нечетния брой работи, защото окото се води естествено в посоката или на мястото, където има нечетен брой обекти.

Ако освен за композицията, искате да научите нещо и за останалите съставки на фотографията, запишете се за някое от нашите обучения:

На място
От: 15.07.2024 г.
16 Лекции

Въведение във фотографията

Понеделник и сряда от 18:30 ч.

Последвайте ни в социалните мрежи:

Или се запишете за нашия седмичен бюлетин тук

    Коментари